donderdag 17 februari 2011

Sluipmoordenaar

Gisteren had ik weer een ontmoeting met een sperwer. Vorig jaar december zat er eentje plots een tijdje bij ons op de schutting uit te rusten na een mislukte aanval op een merel. Dit keer was het wel raak! Was net thuis geweest om mijn fotospullen te pakken om wat reeen te fotograferen toen ik allemaal veren op de hoek van de straat zag. Een stukje verder lag het slachtoffer, een stadsduif met daarop een sperwer die hem kaal zat te plukken. Vlug de auto aan de kant gezet en mijn statief en camera in positie gebracht. Deze opnames kunnen maken tot er een verbaasde fietser langsreed..... Tja, het blijft de schrik van elke tuin en stadsvogel.


zondag 6 februari 2011

Eindelijk... de werkzaamheden zijn gestart!


Na 5 jaar onderhandelen en vergaderen door enkele leden van de VWG Losser met allerlei instanties zoals: Natuurmonumenten,Provincie Overijssel en de Gemeente Losser zijn de werkzaamheden dan eindelijk begonnen, Het ophogen van de eilandjes voor de observatiehut aan de Oelemars te Losser.

Vogelwerkgroep Losser heeft in samenwerking met Natuurmonumenten, de firma Temmink, Provincie Overijssel en de gemeente Losser een plan opgesteld voor herstel van deze vogeleilandjes. In het kader van “Natuur voor Natuur” is het mogelijk om overtollige leemhoudende grond van de Duivelshof te transporteren naar de Oelemars. De grond is vrijgekomen toen in de Duivelshof nieuwe natuur is ontwikkeld door cultuurland om te zetten in ruig kruidenrijk grasland met vennen en poelen. Voor deze grond was tot nu toe geen oplossing om er een goede bestemming voor te vinden.
Door een subsidie van Nationaal Landschap Noordoost-Twente is het nu mogelijk om het transport van de grond van Duivelshof naar Oelemars en ook de eilandvorming op de Oelemars financieel mogelijk te maken. Deze subsidie kon verkregen worden dankzij medefinanciering door Natuurmonumenten
De Oelemars is een natuurgebied rondom de zandafgraving bij de Zandbergen en wordt dagelijks bezocht door natuurliefhebbers. Er bevindt zich een observatiehut waar een aantal eilandjes voor liggen die een aantrekkingskracht hebben op vele vogels. Nu zijn die eilandjes in de loop van de jaren kleiner geworden door golfslag en inklinking. Het gevolg is dat er steeds minder vogels te zien zijn en dan vooral de steltlopers die er graag fourageren.Zonder herstel zullen de eilandjes over enkele jaren geheel in het water verdwenen zijn en zal er vanuit de observatiehut niet veel meer te zien zijn.Vogelwerkgroep Losser heeft in samenwerking met Natuurmonumenten, de firma Temmink, Provincie Overijssel en de gemeente Losser een plan opgesteld voor herstel van deze vogeleilandjes. In het kader van “Natuur voor Natuur” is het mogelijk om overtollige leemhoudende grond van de Duivelshof te transporteren naar de Oelemars. De grond is vrijgekomen toen in de Duivelshof nieuwe natuur is ontwikkeld door cultuurland om te zetten in ruig kruidenrijk grasland met vennen en poelen. Voor deze grond was tot nu toe geen oplossing om er een goede bestemming voor te vinden.


Door een subsidie van Nationaal Landschap Noordoost-Twente is het nu mogelijk om het transport van de grond van Duivelshof naar Oelemars en ook de eilandvorming op de Oelemars financieel mogelijk te maken. Deze subsidie kon verkregen worden dankzij medefinanciering door Natuurmonumenten. De werkzaamheden zijn afgelopen week begonnen en worden deze week afgerond. Nu kunnen we straks weer genieten van de vele vogels die voor de observatiehut te zien zijn.